Ytterligare ett svar till min vän Jehovas vittnet

Posted on 1 augusti 2011 by bloggen

Bäste Vän,

För det första skulle det vara intressant att träffas någon gång. Jag är nyfiken på din vänliga och sociala person men också på hur du får dina två världar att gå ihop.

För det andra trodde jag inte att du skulle höra av dig en gång till efter min långa ”råsop”. Det var med mixade förväntningar jag öppnade brevet och … blev lite skrattretande överraskad.

Jag borde naturligtvis inte bli överraskad över att du tolkar mina brev som ett ”rop på hjälp” att hitta gud. Men jag är absolut övertygad om att långt ifrån alla kanaliserar sitt behov i den riktningen. Oavsett skäl är det ju uppenbart att människor har olika behov av tröst, kunskap, förklaringar, världsbild och livsåskådning.

Den 8 feb ramlade jag ihop på sovrumsgolvet totalförlamad på vänster sida. Just där råkar stå en telefon – på golvet – och med höger hand lyckades jag slå 112 och sluddra fram behovet av en ambulans. Under tiden jag fick vänta tänkte jag igenom vad förlamningen kunde bero på; var det en hjärtinfarkt men det gjorde inte ont, vad jag oundvikligen behövde ha med mig och lyssnade på radion som stod på. Jag var klädd i morgonrock.

Jag blev återställd; tar blodförtunnande medicin, och ingen kan se på mig vad som inträffade. MEN … det intressanta är, tycker jag nu i backspegeln, att jag inte greps av panik och inte kände något som helst behov av att vända mig till en högre makt eller ens be en liten bön.

Boken du skickade [Människans sökande efter GUD, © 1990 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania] uppfattar jag som omtänksamhet från din sida; att du utgår ifrån och bryr dig om mitt ”gudssökande” efter mitt förra brev. Men i mellantiden har min ”naturalistiska” uppfattning om tillvaron bara förstärkts genom fler debatter och mer analytiskt och kritiskt tänkande/skrivande. Det kanske är du som behöver en ögonöppnare och ett incitament att hitta tillbaka till rötterna. Du undviker det mest uppenbara t ex på vilken grund din civilingenjörsutbildning vilar och den bild av ”allting” som vetenskapen i accelererande takt framkallar och förklarar. Du bemöter mig inte på en enda punkt!

Det här brevet skrev jag i huvudsak direkt efter att jag hade läst det intressanta i din bok. Sedan har det blivit liggande, legat till sig, och blir mitt sista såvitt du inte bemöter mig på väsentliga punkter.

Vetenskapens faktiska resultat pekar entydigt på att tillvaron är högst naturlig. Ingen har iakttagit något som helst ingripande från en andlig eller övernaturlig kraft. Evolutionen har sin gilla gång; alltmer kunnande om cellens sagolikt komplicerade uppbyggnad; DNA, mytokondrier … utesluter att arternas uppkomst skulle ha skett på något annat sätt än genom evolution bl a därför att släktskapet bakåt till urcellen är fastslaget.

En analogi: under 2400 år trodde både läkare och patienter att det faktiskt var medicinsk vård patienterna fick men det är bara under de senaste 100 åren vi vet att vi faktiskt får vård! Då började vetenskap i modern tappning tillämpas, t ex dubbelblindtest. Under de senaste 100 åren har den frambringat röntgen, pacemaker, konstgjorda hjärtan, kuvös, löständer, implantat, proteser, ultraljud, smärtlindring, bedövning, organtransplantation, antibiotika, neuromediciner, cellgiftsbehandling, hjärt-/lungräddning, mediciner som utrotat sjukdomar, bromsmediciner mot AIDS (mycket snabbt framtagen i ett historiskt perspektiv), vaccin … listan kan bli hur lång som helst. Vad har alternativmedicinen bidragit med under samma tid?

Vad har religionerna bidragit med till mänsklighetens och världssamfundets utveckling? På vilket sätt har religion bidragit till att de så kallade utvecklingsländerna har lyfts ur fattigdom de senaste 40 åren? Inte med något, vad jag kan se, eftersom religioner i sig är konservativa krafter som är mot förändringar men också för att de inte har någon kunskapsbas som griper in i verklkigheten. Doktrinen säger ju ”vad gud har skapat ska människan inte förändra”, de roller vi har fått är det inte människans uppgift att ändra på. En fantastiskt tröst till de fattiga, hungrande och okunniga i världen.

Med öppet sinne och intellekt läser jag allt du skickar, annan religiös litteratur, debatterar och bloggar för att ge både tron och mig själv en ärlig chans. Precis som jag också tittar på och lyssnar till vetenskapsprogram, läser naturvetenskap, filosofi, psykologi och politik, och lyssnar till Människor & tro och Filosofiska rummet i P1 för att skaffa mig underlag – kunskap – för ett kritiskt tänkande, verktyg för en kritisk analys och odla förnuftet.

Du är civilingenjör men annars ser jag inga tecken på att du gör något motsvarande. Du är mycket vänlig och du månar uppenbarligen om min ”själ” men du bemöter mig inte på en enda punkt i mitt långa brev. Jag trodde i och för sig inte att du skulle svara alls efter den ”råsopen”. Men det förbryllar mig att du, att någon, kan vara nöjd med den ensidiga versionen av verkligheten som Jehovas vittnen presenterar. Varför värjer du dig mot en alternativ bild, en rationell version, en som logiskt går ihop. Den jämförelse som görs i jehovasskrifterna är ju oerhört vinklad; ta bara sannolikhetsberäkningarna som är skrattretande naiva. Du vågar inte!

Min bild av Jehovas vittnen som sekt är att man predikar sant eller falskt, svart eller vitt, utropar sig själv till den enda sanna religionen, endast där finns sanningen, sekten står över alla andra, sektens resonemang är ett enda stort cirkelbevis; Jehova är enda sanna guden för att det står i bibeln och bibeln är det enda sanna vittnesbördet därför att gud säger så! Sekten representerar en skrämmande isolering; utanför svensk jurisdiktion, förvägrar barn adekvat sjukvård, tillämpar egna regler för otrohet och pedofili, tar avstånd från demokrati. Företeelsen är samhällsfientlig!

Du gör en dygd av att JV vapenvägrar och betraktar politik som världsligt och satans styggelse. Det bekräftar i stället min uppfattning att religion i allmänhet och JV i synnerhet har uppstått i eller förordar ett statiskt samhälle och är därför oförmögen att gripa sig an – står helt handfallen inför – t ex fattigdom och klassklyftor. Du förordar en massiv böneinsats mot världens skriande orättvisor och blundar för att det inte hjälper. Bön har ingen effekt utom för den som ber! Cyniska skygglappar kallar jag det oavsett hur snäll och förekommande du är som person. Det är ynkligt att vädja om sympati för behandlingen av JV i Tyskland under 2:a världskriget och andra krig för den ”rakryggade” hållningen att vägra döda samtidigt som du blundar för fattigdom och svält, tar avstånd från hbtq-personers självklara rättigheter, pedofilioffers grundlagsfästa rättigheter, barns medicinska rättigheter; högst reella problem i den värld både du och jag har ansvar för.

JV är i själva verket en världsfrånvänd och egoistisk rörelse som ställer sig utanför samhället; egna interna regler i strid mot lagstiftningen, upphöjer sin egen tolkning av bibeln till den enda ”rätta”, Jahve den ende bland gudar, bibeln fullkomligt ”sann” både som historiedokument (bevisligen inte sant) och som profetia given av gud (helt ologiskt att gud först förutsäger och sedan påstås ha makten att genomföra det förutsagda), anser människans politiska verk vara djävulens falska religion, motståndare till demokrati och MR. Detta förtjänar absolut ingen respekt medan du som människa gör det; ditt människovärde garanteras av det sekulära samhälle som du tar avstånd ifrån. Det samhället som erbjuder dig både yttrandefrihet och religionsfrihet.

Sitter och tittar på Vetenskapens värld och önskar att du också gjorde det men betvivlar starkt att du gör. Det är synd. Alan Turing, homosexuell, förste att beskriva kemiska och biologiska processer i matematiska formler, att även om vi vet allt om formeln kan den ändå skapa oväntade effekter; kaos, ordning och kaos skapar helt oanade mönster i kemiska lösningar, celler som bildar livsformer, bladverk, finansmarknaden, vågor, moln, lungors innanmäten, hur celler samarbetar i hjärnan, väder … illustrerar att evolutionen inte går att förutse och förklarar dess komplexitet. Fraktaler, Mandelbrots upptäckt (”Guds fingeravtryck”) som gjorde att vi slipper antenner som sticker ut på mobiltelefonen; spännande och inspirerande, kunskap som ger trygghet och en känsla av samhörighet med ”alltet”. Du borde titta, utmana din tro, våga se realiteten!

I det kristnade England …

Posted on 29 juli 2011 by bloggen

… borde moralen ha stått på en högre nivå än innan. Jämfört med t ex den barbariska vikingatiden. Det hävdas från religiöst håll att kristendomen räddade oss från en moralisk undergång.

Om tv-serien the Tudors bygger bara på ett minimum av historisk ”sanning” så var det engelska samhället lika moraliskt ruttet efter som före kristnandet.

Gud på Utøya

Posted on 27 juli 2011 by bloggen

Om terrordådet är svårt att begripa blir det ju helt obegripligt i en religiös tolkning. Och ändå ska kyrkan spela en huvudroll och människor vänder sig i sin okunskap dit i nöd.

Var var ”gud på utøya”? En präst svarade Stefan Åsberg i svt strax innan hon skulle gå in i domkyrkan i Oslo att nu visar gud sitt rätta jag (ungefär; antar att hon syftade på blomsterhavet och kön till kyrkan)! En dödssynd av Stefan att inte fråga henne var han var i skedet innan.

Att gud bara skulle vara med i positiva skeden och ingen ställer krav på att han borde ta ansvar för helheten är en gåta. Överlevande i alla katastrofer tackar alltid en högre, övernaturlig makt utan att reflektera över hur egocentriskt det är och cyniskt mot de bortgångnas efterlevande. Budskapet blir ju att de som hade otur inte trodde tillräckligt starkt!

Tillfreds med min förvissning

Posted on 3 april 2011 by bloggen

Besökte och deltog i Livsåskådningsmässan i Götene igår. Fjärde året i rad; börjar bli en tradition. Alla möjliga – allsköns – religiösa inriktningar och Humanisterna bjuds in till en ”smörgåsbord”; eleverna kan fritt plocka till sig. Det är ett sätt att levandegöra läroplanens intentioner att presentera olika livs- och trosåskådningar.

Mina vänner från Humanisterna i Skaraborg introducerade humanismen för eleverna. Jag satt i den avslutande panelen tillsammans med företrädarna för de religiösa samfunden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *