Personlighet

Det finns inte två exakt lika människor, inte ens enäggstvillingar. Kombinerar vi som beskriver en personlighet är varje individ i sanning unik. Men det finns också systematiska skillnader i t ex beteendet. Det kan ”fångas” i enklare modeller, som är lätta att förstå och komma ihåg.

Mer information om en av modellerna och verktygen för att jobba med självkännedom hittar du på INSIKTer.nu

Om vi studerar beteenden kan vi också se att de spelar roll i vår tolkning av omvärlden. En del människor föredrar en strukturerad, välorganiserad och planerad värld. Andra föredrar en mer improviserad, spontan och oplanerad tillvaro. Och ändå lever vi i samma värld. Någon faktor gör skillnad i attityd. Vi kallar den personlighet.

Vi utgår ifrån att du är den viktigaste personen i ditt liv. Det gäller kanske inte alla men den absoluta merparten. Och din personlighet färgar på ett eller annat sätt hur du upplever och tolkar omvärlden.

Modellen illustrerar på ett förtjänstfullt sätt t ex konfliktanledningar, motivation, ledarskap. Den är ett starkt stöd i rekryteringsprocessen; kommunikationsverktyg som överbryggar ”språksvårigheter” mellan HR och linjen.