Mitt privatjag

Mitt handlande karaktäriseras av …

Noggrannhet, perfektionism och saklighet är karakteristiska drag hos denna person, som också är lugn, behärskad och tålmodig. Personen föredrar att agera inom ett specialistområde där vederbörande kan vara starkt drivande och visa ett kraftfullt beteende. Den sociala förmågan kommer till uttryck i kända sammanhang där personen kan vara både öppen och verbal, men intar oftast en reserverad och tystlåten hållning vid en första kontakt eller i okända miljöer. Personen är i huvudsak uppgiftsorienterad men kan visa engagemang i gruppen eller i den närmsta omgivningen. Vill arbeta självständigt inom givna ramar och veta vilka krav som ställs på arbetsresultatet för att kunna leva upp till dessa med så hög kvalitet som möjligt. En självkritisk person som också kan vara krävande mot omgivningen då vederbörande själv är noggrann, disciplinerad och har hög arbetsmoral.

Personen arbetar metodiskt och med eftertanke och föredrar en ordningsam och strukturerad arbetsmiljö. Kan visa bestämdhet och beslutsamhet, men kräver fakta och dokumentation som underlag och kalkylerar med risker, samtidigt som personen gärna förankrar sina beslut i omgivningen. Vederbörande kan ha en tendens att fastna i detaljer och ha svårighet se helheten.

Har engagerat mig ideellt i Ale-Jennylunds Ridklubb (styrelsemedlem och sedan ordförande), i ett Leader-projekt; en förstudie för att ta reda på hur föreningarna och företagen ville utveckla Bohus, i Humanisterna; medlem från 2006, styrelsemedlem i Väst 2008, kursledare på Sommarveckan 2009 och 2010, redaktör för HumanistInfo 2008-2010, styrelseledamot och kassör i Förbundet 2010. Ordförande i Väst 2011.

Stroke i feb 2011.