Mitt yrkesjag forts.

① ⇉ En fredag tidigt i juni kom jag ut som gymnasieadjunkt och började jobba på SKF följande måndag. För att få en fast lärartjänst i samhällskunskap och kontorsteknik krävdes praktik. Efter en tid i ”industrin” kände jag att skolan eller rättare sagt skolvärlden inte var något för mig. Rektor Eva Åsbrink vid Skara Katedralskola avskräckte och diskussionen bland övriga lärare mot den tidens skolreform; obligatoriskt förskoleår, var droppen som fick bägaren att rinna över.

Bytte sedan jobb några gånger under 70-talet och slutade sista december 1981 som utbildningschef på Océ Scandinavia.

② ⇉ – Jag har varit på kurs hos dig i Problemlösning. Nu har vi problem och jag undrar om man kan använda din kurs i verkligheten? (Jag tänkte –?¿?¿?!¡!¡!#¿¡#!) Men jag svarade uppriktigt: – Det vet jag inte men vi kan väl pröva.

Det ledde så småningom till uppdraget att lösa ett 17 år gammalt problem; svårmonterad instrumentbräda. Detta är på 240-ians tid och långt före Fords inträde på arenan varför problemet väl får anses preskriberat. Killarna i gruppen löste problemet mellan andra och tredje träffen. Det fick genomslag och ledde till en oerhört spännande resa under nästan 4 år genom monteringen, måleriet, karosseriet och pressverket. Mycket lärorikt för en samhällsvetare!